Aktualności

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018 r. - 2017-10-20 10:10:01

W dniu 04 października 2017 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwałą Nr 306/XXVIII/2017 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wieleń na rok 2018.

Czytaj więcej
Taryfy za ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej 2017 r. - 2017-06-02 10:12:58

W dniu 29 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwałą Nr 218/XXI/2016 przedłużono czas obowiązywania taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Wieleń.

Czytaj więcej
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017 r. - 2017-06-02 10:00:45

W dniu 01 marca 2017 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwałą Nr 224/XXII/2017 przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wieleń.

Czytaj więcej
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - 2016-02-26 13:05:34

          W dniu 10-02-2016r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwała Nr 105/VII/16 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Czytaj więcej
TARYFY ZA ŚCIEKI OPADOWE I ROZTOPOWE ODPROWADZANE SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - 2016-01-13 08:58:22
    
     W dniu 29-12-2015r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwałą Nr 103/XII/15 zatwierdzono taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej.

 

 

Czytaj więcej
Informacja w sprawie kanalizacji deszczowej - 2015-09-16 11:39:12
INFORMACJA W SPRAWIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 
 

      W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji  w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" Gmina Wieleń przystępuje do opracowania i zatwierdzenia taryf za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

 

Czytaj więcej
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - 2015-04-02 11:20:17

             W dniu 04-03-2015r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwała Nr 26/V/15 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Czytaj więcej