Galeria

Oczyszczalnia ścieków Miały
Stacja wodociągowa - Wieleń ul. Janka z Czarnkowa
Stacja wodociągowa Rosko
Składowisko odpadów Wieleń - Marianowo
Dział transportu - Tabor
Oczyszczalnia ścieków Wieleń