Prace Remontowe

Wieleń, dnia 07-03-2016r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu zawiadamia, że

 

 

w dniu 08-03-2016r.

 

 

Nastąpi rozpoczęcie robót związanych z usunięciem awarii sieci wodociągowej na trasie

 

Wieleń-Miały.

 

Zakończenie robót przewidziane jest na 08-03-2016r. godz 20.00.

 

W związku z powyższym nastąpią zakłócenia w dostawia wody.

 

 

                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                                                /-/ Adam Pazurek