TARYFY ZA ŚCIEKI OPADOWE I ROZTOPOWE ODPROWADZANE SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 

    
     W dniu 29-12-2015r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwałą Nr 103/XII/15 zatwierdzono taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej. Taryfy obowiązują od 01-02-2016r. do 31-01-2017r. i wynosić będą:
 
1. Opłata za 1 m2 powiarzchni szczelnej utwardzonej z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe do sieci kanalizacji deszczowej, stanowiących własność Gminy Wieleń, wynosi 1,62 zł.
 
2. Opłatę ponosić będą odbiorcy posiadający trwałe włączenie odpływu ścieków opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej.
 
3. Do opłaty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%