Taryfy za ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej 2017 r.

W dniu 29 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwałą Nr 218/XXI/2016 przedłużono czas obowiązywania taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Wieleń. Taryfy obowiązują od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017r. i wynosić będą:

 

1. Opłata za 1 m2 powiarzchni szczelnej utwardzonej z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe do sieci kanalizacji deszczowej, stanowiących własność Gminy Wieleń, wynosi 1,62 zł.
 
2. Opłatę ponosić będą odbiorcy posiadający trwałe włączenie odpływu ścieków opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej.
 
3. Do opłaty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%