Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

             W dniu 04-03-2015r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwała Nr 26/V/15 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfy obowiązują od 15-04-2015r. do 14-04-2016r. i wynosić będą:
 
- za dostawę wody – 5,32 zł/m3
- za odprowadzanie ścieków – 22,75 zł/m3
 
- miesięczna opłata abonamentowa – 1,74 zł/m-c
 
Do podanych opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%
 
 
             Drugą bardzo ważną uchwałą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków było podjęcie Uchwały Nr 27/V/15 w sprawie dopłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zdecydowano o wielkości dopłat do:
 
- dostawy wody dla gospodarstw domowych w wysokości 2,04 zł/m3
- odprowadzanie ścieków w wysokości 15,91 zł/m3
 
Oznacza to, że w gospodarstwach domowych za 1 m3 dostarczonej wody mieszkańcy zapłacą 3,28 zł netto /3,54 zł brutto/, a za 1 m3 odprowadzanych ścieków mieszkańcy zapłacą 6,84 zł netto /7,39 zł brutto/.