Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

 
            W dniu 10-02-2016r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwała Nr 105/VIII/16 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfy obowiązują od 15-04-2016r. do 14-04-2017r. i wynosić będą:
 
- za dostawę wody – 4,34 zł/m3
- za odprowadzanie ścieków – 17,17 zł/m3
 
- miesięczna opłata abonamentowa woda – 3,57 zł/m-c
 
- miesięczna opłata abonamentowa ścieki – 3,57 zł/m-c
 
Do podanych opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%
 
 
             Drugą bardzo ważną uchwałą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków było podjęcie Uchwały Nr 106/VIII/16 w sprawie dopłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zdecydowano o wielkości dopłat do:
 
- dostawy wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,66 zł/m3
- odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną w wysokości 9,78 zł/m3
 - ścieków dowożonych do zlewni w wysokości 16,7 zł/m3
Oznacza to, że w gospodarstwach domowych za 1 m3 dostarczonej wody mieszkańcy zapłacą 3,68 zł netto /3,97 zł brutto/, a za 1 m3 odprowadzanych ścieków mieszkańcy zapłacą 7,39 zł netto /7,98 zł brutto/.