Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017 r.

W dniu 01 marca 2017 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwałą Nr 224/XXII/2017 przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wieleń. Taryfy obowiązują od 15 kwietnia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i wynosić będą:

 
- za dostawę wody – 4,34 zł/m3
- za odprowadzanie ścieków – 17,17 zł/m3
 
- miesięczna opłata abonamentowa woda – 3,57 zł/m-c
 
- miesięczna opłata abonamentowa ścieki – 3,57 zł/m-c
 
Do podanych opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%
 
 
             Drugą bardzo ważną uchwałą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków było podjęcie Uchwały Nr 225/XXII/2017 w sprawie dopłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zdecydowano o wielkości dopłat do:
 
- dostawy wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,66 zł/m3
- odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną w wysokości 9,78 zł/m3
 - ścieków dowożonych do zlewni w wysokości 16,17 zł/m3
 
Oznacza to, że w gospodarstwach domowych za 1 m3 dostarczone mieszkańcy zapłacą 3,68 zł netto /3,97 zł brutto/, a za 1 m3 odprowadzanych ścieków mieszkańcy zapłacą 7,39 zł netto /7,98 zł brutto/.