Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018 r.

W dniu 04 października 2017 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwałą Nr 306/XXVIII/2017 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wieleń na rok 2018. Taryfy obowiązują od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i wynosić będą:

- za dostawę wody – 5,39 zł/m3
- za odprowadzanie ścieków – 13,36 zł/m3
 
- miesięczna opłata abonamentowa woda – 3,57 zł/m-c
 
- miesięczna opłata abonamentowa ścieki – 3,57 zł/m-c
 
Do podanych opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%
 
             Drugą bardzo ważną uchwałą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków było podjęcie Uchwały Nr 307/XXVIII/2017 w sprawie dopłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zdecydowano o wielkości dopłat do:
- dostawy wody dla gospodarstw domowych w wysokości 1,64 zł/m3
- odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną w wysokości 5,82 zł/m3
 - ścieków dowożonych do zlewni w wysokości 12,34 zł/m3
 
Oznacza to, że w gospodarstwach domowych za 1 m3 dostarczonej wody mieszkańcy zapłacą 3,75 zł netto / 4,05 zł brutto/, a za 1 m3 odprowadzanych ścieków mieszkańcy zapłacą 7,54 zł netto /8,14 zł brutto/.
 
Chcielibyśmy poinformować, że wzrost cen spowodowany jest wzrostem inflacji.