Wywóz nieczystości płynnych

  
 

OGŁOSZENIE

 

  

 
Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu

informuje o wznowieniu działalności w zakresie wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną.

 

 

 

Zlecenia należy zgłaszać pod numerem tel.

 

512 053 936

67 25 62 769