Ogłoszenia

Płukanie sieci wodociągowej - 2017-09-13 13:38:38

ZAWIADOMIENIE 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. w Wieleniu zawiadamia, że w dniach od 18.09.2017 r. do 13.10.2017 r. na terenie Wielenia - Dzielnica Lewobrzeżna zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej. Podczas czyszczenia sieci mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, wody o pogorszonej jakości z dużą zawartością powietrza.

 

 

 

Przezes Zarządu

Robert Czempiński

Czytaj więcej
INFORMACJA - 2017-06-02 09:40:20

 

INFORMACJA

 

  1. Zgodnie z REGULAMINEM DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (tekst ujednolicony na dzień 29.09.2009 r. Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 289/XXIX/09) każdy odbiorca zobowiązany jest (według § 12 ust. 6) do poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie praw do korzystania z nieruchomości (tj. sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy). Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa ODBIORCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie należności powstałe w związku ze świadczeniem usług (pomimo wygaśnięcia umowy – zawarcia umowy na daną nieruchomość z innym odbiorcą).

  2. W sytuacji zakupu lub nabycia nieruchomości (również, w sytuacji gdy nieruchomość stała się własnością po śmierci poprzedniego właściciela) nowy właściciel zobowiązany jest do poinformowania Przedsiębiorstwa o tym fakcie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub nabycia spadku.

  3. W przypadku dłuższej nieobecności osoby z którą podpisana jest umowa, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Przedsiębiorstwa o nowym adresie do korespondencji w formie pisemnej lub ustnej.

  4. Każdy odbiorca zobowiązany jest to udostępnienia miejsca na pozostawienie faktury (tj. posiadania oddawczej skrzynki pocztowej).

Stosując się do powyższych zasad unikną Państwo komplikacji.

Czytaj więcej
Prace Remontowe - 2016-03-07 10:24:53

Wieleń, dnia 07-03-2016r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu zawiadamia, że

 

 

w dniu 08-03-2016r.

 

 

Nastąpi rozpoczęcie robót związanych z usunięciem awarii sieci wodociągowej na trasie

 

Wieleń-Miały.

 

Zakończenie robót przewidziane jest na 08-03-2016r. godz 20.00.

 

W związku z powyższym nastąpią zakłócenia w dostawia wody.

 

 

                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                                                /-/ Adam Pazurek

 

 

 

 

 

Czytaj więcej
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - 2016-02-26 13:11:20

          W dniu 10-02-2016r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwała Nr 105/VII/16 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Czytaj więcej
Wywóz nieczystości płynnych - 2016-01-25 11:00:57
  
 

OGŁOSZENIE

 

  

 
Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu

informuje o wznowieniu działalności w zakresie wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną.

 

 

 

Zlecenia należy zgłaszać pod numerem tel.

 

512 053 936

67 25 62 769

 


Czytaj więcej
Prace Remontowe - 2015-10-06 12:11:39

OGŁOSZENIE

 

          Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z pracami remontowymi sieci wodociągowej w dniach 12-13.10.2015 na terenie wsi Miały wystąpią czasowe zakłucenia w dostawie wody.

Prace remontowe prowadzone będą w godzinach od 8.00 do 15.00


                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                                       /-/ Adam Pazurek

 

 

 

Czytaj więcej
Płukanie sieci wodociągowej - 2015-09-30 09:12:31

OGŁOSZENIE

 

          Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniach 05-10-2015 do 09-10-2015 na terenie wsi Wrzeszczyna i Wrzeszczyna Wybudowanie zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej. Podczas czyszczenia sieci mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, wody o pogorszonej jakości z dużą zawartością powietrza.


                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                                       /-/ Adam Pazurek

Czytaj więcej
Płukanie sieci wodociągowej - 2015-09-22 10:07:57

OGŁOSZENIE

 

          Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniach 21-09-2015 do 09-10-2015 na terenie miasta Wieleń strona prawobrzeżna zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej. Podczas czyszczenia sieci mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, wody o pogorszonej jakości z dużą zawartością powietrza.


                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                                       /-/ Adam Pazurek

Czytaj więcej
Informacja w sprawie kanalizacji deszczowej - 2015-09-16 11:10:47
INFORMACJA W SPRAWIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 
 

      W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji  w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" Gmina Wieleń przystępuje do opracowania i zatwierdzenia taryf za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę agregatu prądotwórczego - 2015-05-25 10:56:11
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFRTY
 
 
na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Rosko przy ul. Cmentarnej

 

 

 

Czytaj więcej
1 2