Ogłoszenia

Zawiadomienie - 2018-04-16 14:37:04

 

ZAWIADOMIENIE !

 

W związku z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. w Wieleniu zawiadamia, że w nocy z 19.04.2018 r. na 20.04.2018 r. nastąpi tymczasowe przełączenie nowego zestawu na starym ujęciu, co spowoduje przerwę w dostawie wody.


 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

 

 

 

Prezes Zarządu

Robert Czempiński

Czytaj więcej
INFORMACJA - 2018-03-28 11:30:22

                                                    INFORMACJA

 

 

W DNIU 30.03.2018 r. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "NOTEĆ" SP. Z O.O. BĘDZIE CZYNNE DO GODZ. 13:00.

Czytaj więcej
Informacja - 2017-12-28 09:30:16

INFORMACJA

DNIU 29.12.2017 r. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "NOTEĆ" SP Z O.O. BĘDZIE CZYNNE DO GODZ. 13:00.


W DNIU 02.01.2018 r. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "NOTEĆ" SP Z O.O. NIECZYNNE

Czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NOTEĆ sp. z o.o. w Wieleniu - 2017-12-13 09:36:59

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego NOTEĆ sp. z o.o. z siedzibą w Wieleniu ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NOTEĆ sp. z o.o.

Czytaj więcej
Płukanie sieci wodociągowej - 2017-09-13 13:38:38

ZAWIADOMIENIE 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. w Wieleniu zawiadamia, że w dniach od 18.09.2017 r. do 13.10.2017 r. na terenie Wielenia - Dzielnica Lewobrzeżna zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej. Podczas czyszczenia sieci mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, wody o pogorszonej jakości z dużą zawartością powietrza.

 

 

 

Przezes Zarządu

Robert Czempiński

Czytaj więcej
INFORMACJA - 2017-06-02 09:40:20

 

INFORMACJA

 

  1. Zgodnie z REGULAMINEM DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (tekst ujednolicony na dzień 29.09.2009 r. Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 289/XXIX/09) każdy odbiorca zobowiązany jest (według § 12 ust. 6) do poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie praw do korzystania z nieruchomości (tj. sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy). Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa ODBIORCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie należności powstałe w związku ze świadczeniem usług (pomimo wygaśnięcia umowy – zawarcia umowy na daną nieruchomość z innym odbiorcą).

  2. W sytuacji zakupu lub nabycia nieruchomości (również, w sytuacji gdy nieruchomość stała się własnością po śmierci poprzedniego właściciela) nowy właściciel zobowiązany jest do poinformowania Przedsiębiorstwa o tym fakcie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub nabycia spadku.

  3. W przypadku dłuższej nieobecności osoby z którą podpisana jest umowa, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Przedsiębiorstwa o nowym adresie do korespondencji w formie pisemnej lub ustnej.

  4. Każdy odbiorca zobowiązany jest to udostępnienia miejsca na pozostawienie faktury (tj. posiadania oddawczej skrzynki pocztowej).

Stosując się do powyższych zasad unikną Państwo komplikacji.

Czytaj więcej
Prace Remontowe - 2016-03-07 10:24:53

Wieleń, dnia 07-03-2016r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu zawiadamia, że

 

 

w dniu 08-03-2016r.

 

 

Nastąpi rozpoczęcie robót związanych z usunięciem awarii sieci wodociągowej na trasie

 

Wieleń-Miały.

 

Zakończenie robót przewidziane jest na 08-03-2016r. godz 20.00.

 

W związku z powyższym nastąpią zakłócenia w dostawia wody.

 

 

                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                                                /-/ Adam Pazurek

 

 

 

 

 

Czytaj więcej
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - 2016-02-26 13:11:20

          W dniu 10-02-2016r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwała Nr 105/VII/16 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Czytaj więcej
Wywóz nieczystości płynnych - 2016-01-25 11:00:57
  
 

OGŁOSZENIE

 

  

 
Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu

informuje o wznowieniu działalności w zakresie wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną.

 

 

 

Zlecenia należy zgłaszać pod numerem tel.

 

512 053 936

67 25 62 769

 


Czytaj więcej
Prace Remontowe - 2015-10-06 12:11:39

OGŁOSZENIE

 

          Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z pracami remontowymi sieci wodociągowej w dniach 12-13.10.2015 na terenie wsi Miały wystąpią czasowe zakłucenia w dostawie wody.

Prace remontowe prowadzone będą w godzinach od 8.00 do 15.00


                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                                       /-/ Adam Pazurek

 

 

 

Czytaj więcej
1 2 3