Ogłoszenia

Prace Remontowe - 2016-03-07 10:24:53

Wieleń, dnia 07-03-2016r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu zawiadamia, że

 

 

w dniu 08-03-2016r.

 

 

Nastąpi rozpoczęcie robót związanych z usunięciem awarii sieci wodociągowej na trasie

 

Wieleń-Miały.

 

Zakończenie robót przewidziane jest na 08-03-2016r. godz 20.00.

 

W związku z powyższym nastąpią zakłócenia w dostawia wody.

 

 

                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                                                /-/ Adam Pazurek

 

 

 

 

 

Czytaj więcej
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - 2016-02-26 13:11:20

          W dniu 10-02-2016r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwała Nr 105/VII/16 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Czytaj więcej
Wywóz nieczystości płynnych - 2016-01-25 11:00:57
  
 

OGŁOSZENIE

 

  

 
Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu

informuje o wznowieniu działalności w zakresie wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną.

 

 

 

Zlecenia należy zgłaszać pod numerem tel.

 

512 053 936

67 25 62 769

 


Czytaj więcej
Prace Remontowe - 2015-10-06 12:11:39

OGŁOSZENIE

 

          Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z pracami remontowymi sieci wodociągowej w dniach 12-13.10.2015 na terenie wsi Miały wystąpią czasowe zakłucenia w dostawie wody.

Prace remontowe prowadzone będą w godzinach od 8.00 do 15.00


                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                                       /-/ Adam Pazurek

 

 

 

Czytaj więcej
Płukanie sieci wodociągowej - 2015-09-30 09:12:31

OGŁOSZENIE

 

          Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniach 05-10-2015 do 09-10-2015 na terenie wsi Wrzeszczyna i Wrzeszczyna Wybudowanie zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej. Podczas czyszczenia sieci mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, wody o pogorszonej jakości z dużą zawartością powietrza.


                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                                       /-/ Adam Pazurek

Czytaj więcej
Płukanie sieci wodociągowej - 2015-09-22 10:07:57

OGŁOSZENIE

 

          Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniach 21-09-2015 do 09-10-2015 na terenie miasta Wieleń strona prawobrzeżna zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej. Podczas czyszczenia sieci mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, wody o pogorszonej jakości z dużą zawartością powietrza.


                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                                       /-/ Adam Pazurek

Czytaj więcej
Informacja w sprawie kanalizacji deszczowej - 2015-09-16 11:10:47
INFORMACJA W SPRAWIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 
 

      W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji  w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" Gmina Wieleń przystępuje do opracowania i zatwierdzenia taryf za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę agregatu prądotwórczego - 2015-05-25 10:56:11
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFRTY
 
 
na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Rosko przy ul. Cmentarnej

 

 

 

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na dostawę agregatu prądotwórczego - 2015-04-14 12:23:13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
 
 
na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Rosko przy ul. Cmentarnej

 

Czytaj więcej
Zarządzenie Dyrektora 06/2015 - 2015-04-13 10:53:47

 Z dniem 31-03-2015r. wchodzi w życie Zarządzenie Dyrektora nr 06/2015 z dnia 31-03-2015r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunalne  "NOTEĆ" Sp. z o. o.  w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Czytaj więcej
1 2