Ogłoszenia

Zarządzenie Dyrektora 06/2015 - 2015-04-13 10:53:47

 Z dniem 31-03-2015r. wchodzi w życie Zarządzenie Dyrektora nr 06/2015 z dnia 31-03-2015r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunalne  "NOTEĆ" Sp. z o. o.  w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Czytaj więcej
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - 2015-04-02 11:37:24

            W dniu 04-03-2015r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwała Nr 26/V/15 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE - 2015-03-06 09:05:55

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Sp. z o.o. w Wieleniu
ul. Błonie 29, 64 – 730 Wieleń
 
 
ogłasza wyniki postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego
na sprzedaż urządzenia komunalnego używanego: zlewnia ścieków
STZ-201, workownica odpadów 12- stanowiskowa
 
 
Czytaj więcej
OGŁOSZENIE - 2015-03-06 08:59:58

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Sp. z o.o. w Wieleniu
ul. Błonie 29, 64 – 730 Wieleń
 
 
ogłasza wyniki postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Herburtowo
gm. Wieleń nr działki 2/2, pow. 500 m2
 
 
Czytaj więcej
OGŁOSZENIE - 2015-01-21 11:37:21

 OGŁOSZENIE

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu 
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Herburtowo gm. Wieleń nr działki 2/2, pow. 500 m2
Czytaj więcej
OGŁOSZENIE - 2015-01-21 11:26:27

 

 OGŁOSZENIE

 

  

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu

 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż urządzenia komunalnego używanego: zlewnia ścieków STZ-201, workownica odpadów 12- stanowiskowa

Czytaj więcej
Zarządzenie Dyrektora 4/2012 - 2012-02-13 12:22:30

  Z dniem 01.02.2012r. wchodzi w życie Zarządzenie Dyrektora nr 4/2012 z dnia 23.01.2012r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunalne  "NOTEĆ"   Sp. z o. o.  w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Czytaj więcej
1 2