Ogłoszenia

Płukanie sieci wodociągowej - 2015-09-30 09:12:31

OGŁOSZENIE

 

          Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniach 05-10-2015 do 09-10-2015 na terenie wsi Wrzeszczyna i Wrzeszczyna Wybudowanie zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej. Podczas czyszczenia sieci mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, wody o pogorszonej jakości z dużą zawartością powietrza.


                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                                       /-/ Adam Pazurek

Czytaj więcej
Płukanie sieci wodociągowej - 2015-09-22 10:07:57

OGŁOSZENIE

 

          Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniach 21-09-2015 do 09-10-2015 na terenie miasta Wieleń strona prawobrzeżna zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej. Podczas czyszczenia sieci mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, wody o pogorszonej jakości z dużą zawartością powietrza.


                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                                       /-/ Adam Pazurek

Czytaj więcej
Informacja w sprawie kanalizacji deszczowej - 2015-09-16 11:10:47
INFORMACJA W SPRAWIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 
 

      W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji  w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" Gmina Wieleń przystępuje do opracowania i zatwierdzenia taryf za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę agregatu prądotwórczego - 2015-05-25 10:56:11
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFRTY
 
 
na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Rosko przy ul. Cmentarnej

 

 

 

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na dostawę agregatu prądotwórczego - 2015-04-14 12:23:13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
 
 
na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Rosko przy ul. Cmentarnej

 

Czytaj więcej
Zarządzenie Dyrektora 06/2015 - 2015-04-13 10:53:47

 Z dniem 31-03-2015r. wchodzi w życie Zarządzenie Dyrektora nr 06/2015 z dnia 31-03-2015r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunalne  "NOTEĆ" Sp. z o. o.  w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Czytaj więcej
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - 2015-04-02 11:37:24

            W dniu 04-03-2015r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wieleniu Uchwała Nr 26/V/15 zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE - 2015-03-06 09:05:55

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Sp. z o.o. w Wieleniu
ul. Błonie 29, 64 – 730 Wieleń
 
 
ogłasza wyniki postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego
na sprzedaż urządzenia komunalnego używanego: zlewnia ścieków
STZ-201, workownica odpadów 12- stanowiskowa
 
 
Czytaj więcej
OGŁOSZENIE - 2015-03-06 08:59:58

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Sp. z o.o. w Wieleniu
ul. Błonie 29, 64 – 730 Wieleń
 
 
ogłasza wyniki postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Herburtowo
gm. Wieleń nr działki 2/2, pow. 500 m2
 
 
Czytaj więcej
OGŁOSZENIE - 2015-01-21 11:37:21

 OGŁOSZENIE

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu 
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Herburtowo gm. Wieleń nr działki 2/2, pow. 500 m2
Czytaj więcej
1 2 3