Dział transportu

W zakres działanie tego Działu wchodzą następujące obszary:

Przewozy autobusowe
Podstawowym zakresem działania jest dowóz dzieci do Szkół. Obsługujemy sieć Szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Wieleń. Dodatkowo prowadzimy przewozy pracownicze.


Gospodarka Odpadami
Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o jest właścicielem Składowiska Odpadów Komunalnych  w Marianowie, które jest elementem systemu gospodarki odpadami dla Gminy Wieleń.
Obecnie na eksploatowanym składowisku gromadzone są odpady w sposób zorganizowany, uwzględniając wymogi sanitarno-higieniczne i estetyczne. Na terenie składowiska znajduje się infrastruktura techniczna niezbędna na tego typu obiektach. Powierzchnia eksploatacyjna kwatery wynosi 0,91 ha. Na składowisku deponuje się odpady pochodzenia komunalnego.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

  • REMONDIS SANITECH Poznań Spółka z o.o. Oddział Wągrowiec ul Słocka 13a – odpady komunalne
  • SANUS ZHU Paweł Kmieciak 64-510 Wronki,  Al. Wyzwolenia 65 – odpady komunalne


Usługi wozem asenizacyjnym
Od 16 lutego 2009 r. decyzją-zezwoleniem Nr 1/2009 wydaną przez Burmistrza Wielenia Przedsiębiorstwo rozszerzyło świadczenie usług o wywóz nieczystości płynnych własną beczką ciągnikową o pojemności 6m3.
Cennik usług - do pobrania w zakładce - DRUKI DO POBRANIA