DZIAŁ wodociągowo - techniczny

Jest to Dział Przedsiębiorstwa którego zakres działania skupia się na poborze, uzdatnianiu i rozprowadzaniu wody oraz wykonywaniu drobnych usług z zakresu instalacji wodociągowych.
Na terenie Gminy Wieleń eksploatowanych jest 7 stacji wodociągowych. Obsługujemy ponad 3000 przyłączy wodociągowych.
Wodę dostarczamy do indywidualnych gospodarstw domowych, podmiotom gospodarczym oraz do budynków użyteczności publicznej.

Naszymi kontrahentami są mieszkańcy Gminy Wieleń.

Przedsiębiorstwo nasze dostarcza wodę odbiorcom z terenu:

- miasto Wieleń

- wsie:

  Wrzeszczyna

  Rosko

  Gulcz

  Miały

  Potrzebowice

  Jaryń

  Marianowo

  Herburtowo

  Kałądek

  Folsztyn

  Nowe Dwory

  Zielonowo

  Kuźniczka

  Kocień Wielki

  Dzierżążno Wielkie

  Dzierżążno Małe

  Dębogóra

  Gieczynek

Jakość produkowanej i dostarczanej wody odbiorcom jest w sposób ciągły monitorowana przez Powiatową  Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Czarnkowie.