O firmie

Działalność Spółki

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w 1997 roku w wyniku z przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę handlową.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 727 100,00 zł i 100% udziałów posiada Gmina Wieleń, która jest właścicielem.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o zostało wpisane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy do  Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000132527.

 

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwo

 
 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • dostawa wody,
 • odprowadzania ścieków,
 • unieszkodliwianie odpadów,
 • komunikacja miejska,
 • dowóz dzieci do szkół,
 • usługi WOD-KAN,
 • usługi sprzętem specjalistycznym,
 • usługi komunalne. 

Organy Przedsiębiorstwa Komunalnego „NOTEĆ” Sp. z o.o.

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki


Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym „NOTEĆ” Sp. z o.o posiada Gmina Wieleń reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez:
Elżbietę Rybarczyk – Burmistrza Wielenia

Rada Nadzorcza

 • Bartosz Dworzański – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marcin Tuliński – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Bożena Jasińska – Członek


Zarząd Spółki

 • Robert Czempiński – Prezes Zarządu


Struktura organizacyjna

 • Zarząd Spółki
 • Kierownik Działu
 • Kierownik, Brygadziści działów
 • Stanowiska pracy

W szczegółowej strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są Działy bezpośrednio podległe Prezesowi Zarządu:

 • Dział Wodociągowo-Kanalizacyjny
 • Dział Transportu
 • Dział Księgowości

 

 

 

Jeżeli chcą państwo podać odczyt wodomierza prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Uprzejmie informujemy, że faktura za dostawę wody i/lub odprowadzone ścieki zostanie wystawiona tylko po pozytywnej weryfikacji poniższego zgłoszenia.

Imię i Nazwisko *

Adres płatnika *

Numer płatnika *
(z rachunku)

Data odczytu *

Numer wodomierza

Stan wodomierza *
(tylko czarne cyfry)

Adres e-mail *

Telefon *

* Pola wymagane.
UWaga! Rachunek za dostawę wody i/lub odprowadzone ścieki zostanie odesłana na wskazany adres e-mail w fomularzu.