Trwa ładowanie...

Do pobrania

Do pobrania

 

Dokumenty:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
POSTEPOWANIE NA WYPADEK PRZERW W DOSTAWIE WODY TRWAJĄCYCH POWYŻEJ 12 GODZIN

 

Wnioski:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOSTAWĘ WODY i ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA MONTAŻ WODOMIERZA DO WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
 
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ LOKALIZACJI WODOMIERZA GŁÓWNEGO.
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O DOSTAWĘ WODY i ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

 

Cenniki:

              Aktualne taryfy i dopłaty:
DECYZJA O ZATWIERDZENIU TARYF
 UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 2021

 

      Taryfy i dopłaty z poprzednich lat:
DECYZJA O ZATWIERDZENIU TARYF
TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODE I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIELEŃ 2018
UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 2018
UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW od 29.06.2019 r.
UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW od 01.01.2019 r. do 28.06.2019 r.
UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW od 29.06.2020 r.
   
         Usługa wywozu nieczystości płynnych:
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH