Trwa ładowanie...

Do pobrania

Do pobrania

 

Dokumenty:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR 343/XXX/2017 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 294/XXXVI/05
POSTEPOWANIE NA WYPADEK PRZERW W DOSTAWIE WODY TRWAJĄCYCH POWYŻEJ 12 GODZIN

 

Wnioski:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOSTAWĘ WODY i ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA MONTAŻ WODOMIERZA DO WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
 
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ LOKALIZACJI WODOMIERZA GŁÓWNEGO.
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O DOSTAWĘ WODY i ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

 

Cenniki:

 
DECYZJA O ZATWIERDZENIU TARYF
TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODE I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIELEŃ 2018
TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODE I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIELEŃ 2017
TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODE I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIELEŃ 2016-2017
UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 2018
UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 2017
UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 2016-2017
TARYFY ZA ŚCIEKI OPADOWE I ROZTOPOWE ODPROWADZANE SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 2017
TARYFY ZA ŚCIEKI OPADOWE I ROZTOPOWE ODPROWADZANE SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 2016-2017
CENNIK USŁUG
ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 06/2015
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH