Trwa ładowanie...

Do pobrania

Do pobrania

 

Dokumenty:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
POSTEPOWANIE NA WYPADEK PRZERW W DOSTAWIE WODY TRWAJĄCYCH POWYŻEJ 12 GODZIN

 

Wnioski:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOSTAWĘ WODY i ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA MONTAŻ WODOMIERZA DO WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
 
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ LOKALIZACJI WODOMIERZA GŁÓWNEGO.
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O DOSTAWĘ WODY i ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 

Cenniki:

              Aktualne taryfy i dopłaty:
DECYZJA O ZATWIERDZENIU TARYF (3 lata)
UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW (NIEOBOWIĄZUJĄCA)

 

      Taryfy i dopłaty z poprzednich lat:
DECYZJA O ZATWIERDZENIU TARYF
UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW od 29.06.2020 r.
UCHWAŁA W SPRAWIE DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW od 29.06.2021 r.
   
   
   
USŁUGI DODATKOWE
   
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WIELENIA 191/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej
   
   
   
   
         Usługa wywozu nieczystości ciekłych:
Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 74/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 08/2022 z dnia 29.08.2022 r.