Trwa ładowanie...

O nas

Działalność Spółki

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w 1997 roku w wyniku z przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę handlową.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 727 100,00 zł i 100% udziałów posiada Gmina Wieleń, która jest właścicielem.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o zostało wpisane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000132527.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

dostawa wody, odprowadzania ścieków, unieszkodliwianie odpadów, komunikacja miejska,
dowóz dzieci do szkół, usługi WOD-KAN, usługi sprzętem specjalistycznym, usługi komunalne.

Organami Przedsiębiorstwa Komunalnego NOTEĆ Sp. z o.o. są:

Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów
w Przedsiębiorstwie Komunalnym „NOTEĆ” Sp. z o.o. posiada Gmina Wieleń reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez:
Elżbietę Rybarczyk – Burmistrza Wielenia

Rada Nadzorcza

Bartosz Dworzański
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Tuliński
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Bożena Jasińska
Członek

Zarząd Spółki

Robert Czempiński
Prezes Zarządu

Struktura organizacyjna

Zarząd Spółki
Kierownik Działu
Kierownik, Brygadziści działów
Stanowiska pracy

Działy podległe Prezesowi Zarządu

Dział Wodociągowo-Kanalizacyjny
Dział Transportu
Dział Księgowości

DZIAŁ WODOCIĄGOWY

Jest to Dział Przedsiębiorstwa Komunalnego "NOTEĆ" Sp. z o.o. którego zakres dzi...

DZIAŁ KANALIZACJI

Jest to Dział Przedsiębiorstwa Komunalnego "NOTEĆ" Sp. z o.o. którego zakres dzi...

DZIAŁ TRANSPORTU

W zakres działania tego Działu wchodzą następujące obszary: Przewozy autobusowe Podstawowym z...